Wednesday, 24 May 2017

ഗോഡ്സേ നഗർ


പച്ചവെളിച്ചം തെളിഞ്ഞൂ
സീബ്രാവരയ്കിപ്പുറം വന്നു
നിലച്ച നാൽക്കാലികൾ
നിശ്ശബ്ദമങ്ങനെ നീങ്ങി
വലത്തേക്കു മറ്റൊരു പാത
തുടങ്ങി ഗോഡ്സേ നഗർ

ഒന്നാംതെരുവ്
മുഖത്തു പുച്ഛത്തിന്റെ 
മഞ്ഞച്ചെടികൾ പടർത്തിയ മേടകൾ
ചില്ലുനേത്രത്തിന്റെയുള്ളിൽ നിരത്തിയ
ചന്ദനക്കിണ്ണവും സോഡയും മാംസവും
കള്ളക്കറൻസികൾ കൈമാറുകയാണ്
കണ്ണിൽ കനത്ത കാവൽപ്പടയുള്ളവർ
ഭിത്തി പറഞ്ഞു ബഹുമാന്യ ജീവിതം
വൃത്തികേടിന്റെ വിളവെടുപ്പുൽസവം

രണ്ടാംതെരുവ്
പുറത്തു വാതിൽമണി
വന്ദിച്ചുനിൽക്കും പ്രഭുക്കൾ പ്രധാനികൾ
വന്നുപോകുന്നു
പിരമിഡു പൊട്ടിച്ചു മമ്മികൾ
നെഞ്ചിൽ കണക്കിന്റെ ചൂതുകൾ
സൽക്കാരശാലയ്കടുത്തു കിടപ്പറ
സ്വപ്നങ്ങൾ വാങ്ങിനിറച്ച നടുപ്പുര
ഛർദ്ദീച്ചുറങ്ങുന്നു കോടീശ്വരൻ
രോഗസിദ്ധിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നൂ ഭഗവതി
ആളനക്കങ്ങൾ നിലക്കുമ്പൊളൊക്കെയും
ആംഗലത്തിൽ കുരയ്കുന്നുണ്ടു നായകൾ
കാറ്റു പറഞ്ഞു
കമനീയ ജീവിതം
കാർക്കിച്ചു തുപ്പേണ്ട വാർത്തയ്കുറവിടം.

മൂന്നാംതെരുവ്
ഉടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ശാന്തിപ്രതിമ
അശാന്തമാണുൾത്തടം
ആരൊക്കെയാണീ വിശുദ്ധവീഥി
യ്കിരുപാടും വസിച്ചു രസിച്ചു ജയിച്ചവർ
ജീർണവസ്ത്രങ്ങളിൽ വർണം പുതപ്പിച്ചു
ജീവിച്ചിടുന്നു മുഖംമൂടിയുള്ളവർ
ആദരവോടെ നമിച്ചു നെഞ്ചത്തേയ്ക്കു
തീയുണ്ട പായിച്ചു നിശ്ശബ്ദരാകുവോർ
പൊട്ടിയ ശിൽപമെടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട്
ചിത്തഭ്രമത്താൽ പറഞ്ഞു ദേശാടകൻ
വെച്ച വിഷത്താൽ സ്വയം മരിച്ചോനിവൻ

നാലാം തെരുവ്
സിമന്റ്കൂടാരത്തിൽ
ആരെയോ കൊല്ലുകയാണിന്നു മാന്ത്രികർ
ഗൂഢച്ചിരികൾ രഹസ്യസംഭാഷണം
കാലൊച്ചകൾ തലയോട്ടിയും ശൂലവും
കാഞ്ഞിരംകൊണ്ടൊരാൾരൂപം
തലയ്കുമേൽ പൂഴിയുരുട്ടിയ മുട്ടയും ധൂമവും
പേടമാനിന്റെ ചെവിയും കുറേ
ചാരവും കുങ്കുമച്ചാന്തും വിഭൂതിയും

പങ്കപറഞ്ഞു
മൃഗങ്ങളേക്കാൾ ദുഷ്ട
ജന്തുക്കളെക്കണ്ടു ചുറ്റുകയാണു ഞാൻ

ഓരോ തെരുവും അരാജകപ്പേമാരി
തോരാതെ
പെയ്യും ചതുപ്പ്
ഭവനങ്ങൾ നീരാളിവാഴും കടൽപ്പൊയ്ക
പാതകൾ പ്രേതവിരിപ്പ്
അഴുക്കുചാൽ ജീവിതം.


നൂറാംതെരുവിനും അപ്പുറം കോളനി
നീറിയുണർന്ന പ്രതികാരവാഹിനി.

1 comment:

 1. ഓരോ തെരുവും അരാജകപ്പേമാരി
  തോരാതെ
  പെയ്യും ചതുപ്പ്
  ഭവനങ്ങൾ നീരാളിവാഴും കടൽപ്പൊയ്ക
  പാതകൾ പ്രേതവിരിപ്പ്
  അഴുക്കുചാൽ ജീവിതം.

  ReplyDelete